Daftar Pengguna
Contoh IC: 901212011234 (tanpa '-')
8-12 aksara, Campuran huruf dan nombor, Campuran huruf besar dan kecil, Sekurang-kurangnya 1 aksara khas !$%^&*()#?